⚏ Síla pohybu ⚏

Komplexní fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat založená na individuálním přístupu ke každému klientovi

dog
dog
dog

✔ Každému našemu pacientovi sestavíme individuální plán dle jeho aktuálních potřeb a možností majitele.

☂ Jsme součástí veterinární kliniky se skvělým týmem doktorů, kteří jsou nám v případě potřeby k dispozici.
Pomahat